Benjamin T

Hi! I going on exchange to Aalto University in the upcoming semester and I am looking for a room in Otaniemi or in Helsinki! :)

Ei avoimia ilmoituksia

Ei seurattuja käyttäjiä

Ei palautteita